رزفونت

فونت عتاب المنیعی - Etab AlMonieee


فونت عربی عتاب المنیعی (Etab AlMonieee Font)

فونت عتاب المنیعی

بالاخره فرصتی به دست آمد و بخت یاری کرد که فونت های عربی را نیز در سایت برای دوستان  منتشر کنیم. ازین پس فونت های عربی را میتوانید از قسمت موضوعات دریافت نمایید. این فونت همانند دیگر فونت های عربی در طراحی پروژه های مذهبی، اسلامی  مورد استفاده قرار می گیرد.