دانلود فونت فارسی جدید

فونت فارسی قاسم


فونت فارسی قاسم - AGhasem

فونت جدیدی که قرار داده شده فونت قاسم ، این فونت توسط جناب قاسم نجاری در تیر ماه 1393 ساخته شده است.

ساختار این فونت براساس فونت یکان طراحی شده است.

این فونت زیبا هم اکنون بصورت رایگان از رزفونت در دسترس است.

 DeadIsland